”Siinä katottiin vähän aikaa konepistoolin suuaukkoa”

Traumaattiset kertomukset neuvostopartisaanien iskuista Lapissa ja Kainuussa jatkosodan aikana

Kirjoittajat

  • Kirsi Laurén

Avainsanat:

kertomus, muistitieto, pelko, trauma

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan kertomuksia pelkoa herättäneistä neuvostopartisaanien hyökkäyksistä siviilikohteisiin Koillis-Lapissa ja Kainuussa jatkosodan aikana 1941–1944. Tutkimusaineistona on vuonna 2017 tehtyjä haastatteluja ja kirjoitettuja kertomuksia, joissa partisaani-iskujen kohteeksi joutuneet ja niistä kuulleet kertovat tapahtumiin liittyvistä muistoistaan, kokemuksistaan ja käsityksistään. Partisaani-iskujen kokijat olivat tapahtuma-aikaan lapsia ja kerrotuissa muistoissa palataankin nykyhetkessä muisteltuihin lapsen näkökulmiin. Tutkimuksessa kysytään: mitkä neuvostopartisaaneihin liittyvät tapahtumat ovat jääneet erityisesti mieleen ja koettu pelottavina ja/tai traumaattisina? Kuinka neuvostopartisaanien tekoja ja niiden vaikutuksia omaan ja läheisten elämään muistellaan ja arvioidaan tänä päivänä? Tutkimusaineistoa valotetaan pelon ja trauman näkökulmista, jotka ilmenevät tarkastelluissa kertomuksissa partisaani-iskuja edeltävänä pelon ilmapiirinä, väkivaltaisten hyökkäysten kuolemanpelkona sekä niiden jälkeen seuraavina puhumisen pelkoina ja ylisukupolvisina muistoina.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-12

Viittaaminen

Laurén, K. (2017). ”Siinä katottiin vähän aikaa konepistoolin suuaukkoa”: Traumaattiset kertomukset neuvostopartisaanien iskuista Lapissa ja Kainuussa jatkosodan aikana. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 14, 43–62. Noudettu osoitteesta https://lahde.journal.fi/article/view/67828

Numero

Osasto

Artikkelit