Pelko Pohjois-Karjalan Venäjä-keskustelussa ja -uutisoinnissa

Kirjoittajat

  • Teemu Oivo

Avainsanat:

pelko, Venäjä, toiseus, raja, turvallisuus

Abstrakti

Suomalaisten Venäjä-kuvista on keskusteltu melko paljon, minkä seurauksena julkisten keskustelufoorumeiden Venäjä-keskustelut kääntyvät usein käsittelemään itseään. Pitkälle kehittyneissä Venäjä-keskusteluissa on tunnistettavissa pitkä historia: Venäläisyys on ollut lähes koko suomalaisuuden itsetietoisuuden historian ajan keskeinen ”toinen” Suomen kansalliselle identiteetille. Tämä näkyy myös Pohjois-Karjalassa, missä Venäjän läheisyys on osa arkipäivää. Moni maakuntalehti Karjalaisessa ja internetin Suomi24-keskustelufoorumilla
Venäjä-keskusteluun osallistunut piti itäistä rajanaapuria lähiperspektiivissä mahdollisuutena, mutta suuressa mittakaavassa uhkana. Venäjä-kuvien pelkoon liittyvistä piirteissä ilmenivät yhtäältä vieraus, erilaisuus, tuntemattomuus sekä toisaalta vaihtelevissa määrissä kyseenalaistetut historian ja ajankohtaisuutisoinnin tulkinnat.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2017-12-11

Viittaaminen

Oivo, T. (2017). Pelko Pohjois-Karjalan Venäjä-keskustelussa ja -uutisoinnissa. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 14, 82–104. Noudettu osoitteesta https://lahde.journal.fi/article/view/67824

Numero

Osasto

Artikkelit