1.
Syväsalmi EM. ”Meidän on otettava vastaan hyvät ja huonot asiat”: Kapteenin vaimo osana laivayhteisöä 1800-luvun amerikkalaisilla valaanpyyntialuksilla. lahde [Internet]. 21. joulukuuta 2018 [viitattu 1. marraskuuta 2020];150:60–86. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/74416