1.
Mattjus H. Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. lahde [Internet]. 7. tammikuuta 2021 [viitattu 30. kesäkuuta 2022];16:37 -. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/101448