Mattjus, Henrik. ”Kotitorpasta Modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- Ja 1930-Lukujen Kodin Tilan Kokeminen Ja Muutos Muistelukerronnassa”. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja 16 (tammikuuta 7, 2021): 37 –. Viitattu toukokuuta 31, 2023. https://lahde.journal.fi/article/view/101448.