Mattjus, Henrik. ”Kotitorpasta Modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- Ja 1930-Lukujen Kodin Tilan Kokeminen Ja Muutos Muistelukerronnassa”. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja 160 (tammikuuta 7, 2021): 37 -. Viitattu huhtikuuta 13, 2021. https://lahde.journal.fi/article/view/101448.