Mattjus, H. ”Kotitorpasta Modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- Ja 1930-Lukujen Kodin Tilan Kokeminen Ja Muutos Muistelukerronnassa”. Lähde: Historiatieteellinen Aikakauskirja, vsk. 16, tammikuuta 2021, ss. 37 -, https://lahde.journal.fi/article/view/101448.