Mattjus, H. ”Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa”. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, vsk. 16, tammikuuta 2021, ss. 37 -, https://lahde.journal.fi/article/view/101448.