[1]
H. Mattjus, ”Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa”, lahde, vsk. 16, ss. 37 –, tammi 2021.