Mäntylä, M. H. (2021) ”Neuvottelu kaupunkitilasta: Suurtilanomistajien asuntoaluesuunnitelmat Tampereen ympäristössä 1900-luvun alussa”, Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 16, ss. 59–84. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/82672 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).