Sopanen, M. (2018) ”Kirkon hajottaja vai rakentaja? Suomen evankelisluterilaisen kirkon saarnaluvan anojat ja maallikkosaarnaajan kriteerit 1870–1923”, Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 150, ss. 39–59. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/70427 (Viitattu: 27lokakuuta2020).