Parhi, K. ja Lauerma, H. (2018) ”Joukkosuggestion vallassa: Suomen sisällissotaan ja sitä edeltäneisiin levottomuuksiin osallistuneiden oikeuspsykiatrinen arviointi osana kansallisen eheytymisen politiikkaa”, Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 150, ss. 25–38. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/69837 (Viitattu: 27lokakuuta2020).