Mattjus, H. (2021) ”Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa”, Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 16, ss. 37 –. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/101448 (Viitattu: 23kesäkuuta2024).