Lamberg, M. (2021) ”Joki, koski ja kylä: Jyväskylän uudisasutusalueen paikannimistö varhaismodernin tilanhahmottamisen ilmentäjänä”, Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 16, ss. 5–36. Saatavissa: https://lahde.journal.fi/article/view/101412 (Viitattu: 25heinäkuuta2024).