MATTJUS, H. Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, v. 16, p. 37 -, 7 tammi 2021.