Mattjus, H. (2021). Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja, 16, 37 –. Noudettu osoitteesta https://lahde.journal.fi/article/view/101448