(1)
Mattjus, H. Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. lahde 2021, 16, 37 -.