(1)
Mattjus, H. Kotitorpasta Modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- Ja 1930-Lukujen Kodin Tilan Kokeminen Ja Muutos Muistelukerronnassa. lahde 2021, 16, 37 -.