[1]
Mattjus, H. 2021. Kotitorpasta modernisoituvaan pienviljelijätilaan: 1920- ja 1930-lukujen kodin tilan kokeminen ja muutos muistelukerronnassa. Lähde: historiatieteellinen aikakauskirja. 16, (tammi 2021), 37 –.