CFP Lähde 2019: Tila – Space

2019-01-04

Lähteen lähtökohtana on tarkastella valittua teema-aluetta erilaisista näkökulmista. Aikakauskirjan tavoitteena on lisätä tieteidenvälistä vuoropuhelua sekä toimia laadukkaana julkaisualustana jatko-opiskelijoiden ja jo pidemmälle ehtineiden tutkijoiden artikkeleille. Lähde on sähköinen Open Access –julkaisu, jota julkaistaan Journal.fi -palvelussa osoitteessa lahde.journal.fi.

Vuonna 2019 Lähde tarkastelee tilaa. Toivomme innovatiivisia artikkeliehdotuksia historiallisista, maantieteellisistä, poliittisista tai yhteiskunnallisista näkökulmista. Viime aikoina on puhuttu ihmistieteiden spatiaalisesta käänteestä, jossa vanhojen ongelmien ratkaisuun etsitään uusia näkökulmia tilallisesti orientoituneen tutkimuksen avulla. Tilallisten ulottuvuuksien tarkasteleminen sekä tilan käsitteen hyödyntäminen yhteiskunta- ja historiatieteellisissä konteksteissa mahdollistaa ajallisten kehityskaarten syvemmän tarkastelun.

Toiminta ja ideat ilmenevät tilassa. Se ei ole staattinen alusta tapahtumille, vaan dynaaminen ja jatkuvasti muuttuva prosessi. Tilalle voidaan antaa useita kategorioita, kuten sosiaalinen, ammatillinen, kansallinen tai sukupuolen tila. Tiloja voidaan siis tunnistaa useita eikä niiden limittymistä, samanaikaisuutta ja vuorovaikutusta pystytä täysin erottelemaan toisistaan.

Kirjoitusehdotus tulee jättää 28.2.2019 mennessä. Ehdotukseen tulee sisällyttää tiivis, korkeintaan 600 sanan pituinen abstrakti, josta käy ilmi artikkelin tavoitteet, aineisto, menetelmät, tutkimuskysymykset tai keskeiset hypoteesit sekä näkökulma teemaan. Erityistä huomiota tulee kiinnittää aineiston, menetelmien ja tutkimuskysymysten yhteyden tasapainoiseen ja realistiseen kuvaamiseen. Abstraktit jätetään journal.fi-palvelun kautta (Lähetä uusi käsikirjoitus – Osasto: Artikkeliehdotukset http://lahde.journal.fi/about/submissions).

Hyväksytyistä abstrakteista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 10.3. mennessä. Alustavan aikataulun mukaan käsikirjoitukset tulee toimittaa 1.6. mennessä. Valmiit artikkelit lähetetään puolueettomille arvioitsijoille, jotka antavat palautteensa 15.8. mennessä. Kirjoittajia pyydetään jättämään viimeistellyt artikkelinsa 30.9. mennessä. Lähde julkaistaan loppuvuodesta.

Lisätietoja julkaisusta, kirjoitusohjeista, sekä aiemmista numeroista löydät kotisivuilta http://aikakauskirjalahde.wordpress.com tai päätoimittaja Jenni Merovuolta sähköpostitse jenni.merovuo@uef.fi.

VertaisarviointiTSV.jpg